Cette publication est également disponible en : Français (Frans) English (Engels)

VERTALING

Vertaling

Vertalen betekent dat een geschreven tekst van de ene taal in de andere wordt omgezet. Voor gespecialiseerde teksten doen we een beroep op vertalers die in het specifieke domein zijn gespecialiseerd. BLS helpt hen hierbij, met name door de terminologiebestanden over een specifiek domein of van een specifieke klant bij te werken.

LOKALISATIE

Lokalisatie

Lokalisatie is de meertalige vertaling van programma’s en de aanpassing ervan aan de verschillende landen en hun cultuur (meeteenheden, namen, voorbeelden, enz.) waarin deze programma’s worden verspreid. Deze discipline vereist bijzondere instrumenten en kennis van zaken die BLS u graag wil bieden.

REVISIE

Revisie

De revisie kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd: nalezing in vergelijking met de originele tekst, taalkundige of spellingcorrecties, bewerken van de stijl, enz. Soms is het ook nodig de brontekst na te lezen voor deze vertaald wordt, bijvoorbeeld wanneer de auteur de tekst niet in zijn moedertaal heeft geschreven of wanneer de tekst op taalkundig en stilistisch vlak van een onberispelijke kwaliteit moet zijn.

TERMINOLOGIE

Terminologie

Naargelang de deadline gaat elk gespecialiseerd vertaalproject gepaard met een voorafgaande terminologische studie. Dit betekent dat alle relevante documentatie wordt geanalyseerd. We halen er de termen eigen aan het domein en/of de klant uit en voeren ze in een speciale database in.
Samengevat: wij leren schrijven zoals u. Dit onschatbaar voordeel voor de communicatie en de geloofwaardigheid van een bedrijf is voorbehouden aan onze regelmatige klanten. Een dergelijk kwaliteitsniveau kan immers slechts worden bereikt door middel van een samenwerking die wordt uitgebreid door het bezorgen van referentiedocumenten, doelgerichte feedback en de controle van onze databases.
Alle verzamelde terminologie wordt permanent opgeslagen en meegedeeld aan iedereen die aan het project meewerkt: vertaler, projectbeheerder, revisor, klant. Het regelmatige onderhoud van onze databases staat borg voor een maximale coherentie van de vertalingen waaraan verschillende vertalers werken. Daarnaast kunnen de computerondersteunde vertaaltoepassingen op deze manier efficiënter worden toegepast.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Beëdigde vertalingen

BLS zorgt eveneens voor uw beëdigde vertalingen. Dit zijn vertalingen van officiële documenten vereist door een bepaalde administratie. U moet op voorhand bij de administratie informeren naar het legalisatieniveau van uw document en het soort vertaling dat vereist is.

AANPASSING

Aanpassing

Aanpassing is een creatieve vertaling van publicitaire en redactionele teksten. Het is de bedoeling om het gewenste communicatie-effect (informatie, emotie, publiciteit) bij het doelpubliek te optimaliseren.

PROOFREADING

Proofreading

Proofreading is de laatste controle van een tekst en de lay-out ervan vóór het afdrukken. Deze fase is essentieel voor een afgewerkt en professioneel resultaat. In deze fase worden geen grote veranderingen meer aangebracht: enkel de laatste drukfouten, fouten bij het afbreken van de regels en kleine schoonheidsfouten met betrekking tot de lay-out worden verbeterd. In tegenstelling tot de revisie gebeurt proofreading rechtstreeks op papier, op een proefdrukversie.

CONSULTANCY

Consultancy

Dankzij onze ervaring en onze kennis van de instrumenten voor computerondersteunde vertaling en terminologie kunnen wij u de volgende diensten aanbieden:

* Informatisering van vertaaldiensten

U wilt uw vertaaldienst informatiseren om uw documenten coherent en rendabel te maken? BLS analyseert voor u alle stappen van het vertaalproces en helpt u om zo snel mogelijk operationeel te zijn.

* Aanmaken/aanvullen van databases

Uw vertaaldienst is reeds geïnformatiseerd? BLS helpt u met het optimaliseren van alle functionaliteiten van uw database.

TOLKEN

Tolken

BLS biedt u verschillende tolkdiensten aan:

  • Simultaan tolken
  • Verbindingstolken
  • Consecutief tolken
  • Fluistertolken

Voor simultaan tolken zijn tolkcabines nodig, evenals audiomateriaal dat borg staat voor een goed verloop (koptelefoons, microfoons, kabels, enz.). In elke cabine lossen twee tolken, die in dezelfde moedertaal werken, elkaar voortdurend af terwijl ze de toespraken van de sprekers vertalen.
Bij verbindingstolken begeleidt de tolk een of meerdere personen en zorgt hij als het ware voor de “verbinding” met alle personen die een andere taal spreken, bijvoorbeeld bij vergaderingen, toeristische rondleidingen, recepties, tentoonstellingsbezoeken in besloten kring.
Bij consecutief tolken is de tolk in de zaal aanwezig, in de buurt van de spreker of zittend aan een rondetafel. De spreker onderbreekt zijn toespraak regelmatig om het woord te laten aan de tolk, die telkens een deel van de toespraak op basis van notities vertaalt.
Bij fluistertolken zit de tolk naast een of twee personen die aan een vergadering deelnemen en vertaalt hij simultaan met gedempte stem.
Door een beroep te doen op een tolkdienst toont u respect voor uw sprekers en uw toehoorders, voor hun culturele specificiteiten en dus ook voor hun identiteit.
Het vergemakkelijkt de uitwisseling en de communicatie tussen de verschillende gesprekspartners en bezorgt uw evenement een internationale dimensie.
Uw congres- of vergaderzaal is onvoldoende uitgerust? In samenwerking met onze partners leveren wij u de nodige uitrusting en technische ondersteuning.
Dit omvat:

  • cabines en hun technische uitrusting
  • microfoons
  • de geluidsinstallatie van de zaal
  • de ontvangers/koptelefoons voor de toehoorders
  • de montage en demontage
  • de aanwezigheid van een technicus tijdens de debatten

Bovendien helpen wij u wanneer uw bedrijf op zoek is naar een prestigieuze locatie voor een bijzonder evenement of een ruimte die beschikt over specifieke uitrustingen.