Cette publication est également disponible en : Français (Frans) English (Engels)

De taak van ons intern team steunt op het nalezen en de kwaliteitscontrole van de vertalingen van onze medewerkers.

Bij deze controle wordt zowel aandacht besteed aan het taalkundige aspect als aan het naleven van uw richtlijnen.

Ons team is, via onze projectbeheerders, ook verantwoordelijk voor het beheer van uw projecten.

Elke bestelling is anders.

U bent geen klant zoals alle andere: een bedrijf kan zijn eigen voorwaarden en richtlijnen hebben waarmee in elke fase van het vertaalproces rekening moet worden gehouden.

Terminologie, referentiedocumenten, hulpmiddelen, … De te gebruiken middelen kunnen sterk verschillen naargelang het type document dat moet worden vertaald.

Het opzoeken, bijhouden en recupereren van terminologie maakt deel uit van onze ervaring. Zo stellen wij terminologische databases samen, eigen aan onze klanten en naargelang het domein waartoe de tekst behoort.

Deze terminologielijsten worden aangevuld op basis van regelmatige samenwerking met onze klanten of in het kader van specifieke projecten. Deze bestanden worden opgebouwd met nauwkeurig opzoekwerk, de historiek van vorige vertalingen, eigen terminologielijsten van onze klanten. Natuurlijk vragen wij onze klanten de terminologie die voor hen wordt opgebouwd, goed te keuren.

Een goed bijgehouden terminologiebestand biedt verschillende voordelen: kortere vertaal- en opzoektermijnen, normalisering van de terminologie voor een specifieke klant of domein, samenhang tussen de verschillende vertalingen en zelfs tussen de verschillende vertalers.

BLS bezit momenteel een twintigtal klant- en domeinspecifieke terminologiebestanden. Deze bevatten meer dan 100.000 gespecialiseerde termen die elektronisch worden gerangschikt en beschikbaar worden gesteld.

Elk project wordt bestudeerd uit informaticaoogpunt naargelang de eisen van de klant en de specificiteit van elke tekst.

Het is de bedoeling te bepalen welk instrument het meest geschikt is voor het vertaalproject in kwestie: een interne terminologische database, de terminologie van de klant, een “voorvertaling” aan de hand van een programma voor computerondersteunde vertaling, een volledig ondersteunde vertaling.

Voor de keuze van de juiste vertaler is een goed beheer van een volledige en goed georganiseerde database onontbeerlijk. Dag na dag werken we daaraan.

Dankzij het dagelijks bijhouden van deze lijst en de lange ervaring van ons bureau, dat voortdurend gericht en streng aanwerft, hebben wij een professionele internationale dimensie verworven.

We werken wereldwijd met gespecialiseerde vertalers die in hun moedertaal werken.

Wij stellen u tolken ter beschikking die actief bijdragen tot het welslagen van uw evenement.

De revisie staat garant voor de kwaliteit van de vertaling. Elke plichtsbewuste vertaler leest uiteraard zijn vertaling na alvorens hij ze aflevert. Het is echter bewezen dat een tweede, grondige nalezing door een revisor die niet door de brontekst is beïnvloed en anderzijds niet door zijn eigen vertaling is verblind, onontbeerlijk is om tot een optimale kwaliteit te komen.

Bij BLS maken we er een erezaak van systematisch elke tekst na te lezen nadat hij is vertaald in een van de courante Europese talen.

Elke correctie die bij een interne revisie aan een vertaling wordt aangebracht, wordt ook aan de vertaler gemeld, met het oog op een verbetering van de toekomstige vertalingen. Bij eventuele twijfelgevallen worden de nodige opzoekingen gedaan.

Aandacht voor de voorwaarden en eisen van onze klanten maakt deel uit van het kwaliteitsproces dat wij volgen. In dit opzicht bieden wij u een persoonlijke aanpak aan: u hebt slechts één contactpersoon, die garant zal staan voor de kwaliteit van het gevraagde werk.

Wij kunnen de teksten leveren in alle courante formaten (Word, Excel, PowerPoint, HTML). Zij worden in precies hetzelfde formaat teruggestuurd.

U kiest de leveringswijze: levering op papier, per post, koeriersbedrijf, fax of eenvoudigweg via e-mail.

Onze methodologie, onze procedures en onze processen zijn gecertificeerd volgens ISO 9001-2008.

Deze certificering maakt deel uit van onze dagelijkse zorg gericht op voortdurende verbetering en communicatie tussen de verschillende stakeholders.

Er vinden jaarlijks een audit plaats om de hercertificering van ons gehele systeem elke drie jaar mogelijk maken.